Hoe werkt een Vetafscheider?

Een Vetafscheider is een put van gewapend beton, kunststof (HDPE) of van roestvrij staal (RVS). Een Vetafscheider bestaat uit twee compartimenten; een slibvangdeel voor bezinkbaar vuil en een vetvangdeel voor drijvende vetten. De af te scheiden stoffen worden door het verschil in soortelijk gewicht en door voldoende verblijftijd in de afscheider van het water afgescheiden. De zware deeltjes bezinken en verzamelen zich onder in de put in een sliblaag. De lichte deeltjes drijven op en verzamelen zich in een drijflaag op het wateroppervlak.

Achter de Vetafscheider dient een controle- of monsternameput geplaatst te zijn. Zo kan de milieuambtenaar een monster nemen om te zien wat de uitstoot van de vetafscheider is. Dit gebeurt als er bijvoorbeeld vethoudend water in het riool bij u in de straat is gevonden. De milieuambtenaar controleert op deze wijze waar dat vethoudend water vandaan komt.

Doorsnede vetafscheider
vetafscheider

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren